پایان نامه کارشناسی ارشد

4f/f (604)

4f/f (604)

بسم الله الرحمن الرحیم

زگهواره تا گوردانش بجوی

« فهرست » « صفحات »

1- تاریخچه صلیب سرخ و هلال احمر 1

2- تاریخچه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر 5

3- مبدأ پیدایش و علائم نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر 7

4- اصول اساسی هفتگانه صلیب سرخ و هلال احمر 8

5- اهداف سازمان هلال احمر 9

6- تعریف کمک های اولیه 10

7- اهداف آموزش کمک های اولیه 10

8- سیستم خدمات اورژانسی پزشکی 11

9- نقش و وظایف امدادگر در صحنه آسیب 11

10- خصوصیات امدادگر 12

11- واکنش به استرس ها و تأثیر استرس بر مصدومین زنده 13

12- علایم استرس 14

13- نحوه رسیدگی به فردی که عزیزی را از دست داده است 14

14- کمک های اولیه 16

15- توصیه های لازم در هنگام زلزله 17

16- مشخصات زلزله 18

17- صلیب سرخ و هلال احمر 19

18- تشکیلات سازمان صلیب سرخ و هلال احمر 23

19- اهداف سازمان صلیب سرخ و هلال احمر 24

20- روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر 27

21- تاریخچه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه 37

22- مقدمه 37

23- سوابق تشکیل کمیته های ملی حقوق بشر دوستانه 38

24- سابقه تأسیس کمیته ملی حقوق بشر دوستانه 39

25- فعالیت های کمیته ملی حقوق بشر دوستانه 41

26- تاریخچه سازمان داوطلبان 45

27- وظایف سازمان داوطلبان 49

28- تاریخچه سازمان امداد و نجات 55

29- کمک های اولیه چیست؟ 60

30- منابع و مآخذ 64

موضوع تحقیق :

آشنایی با صلیب سرخ و هلال احمر و امداد رسانی

تهیه کنندگان :

نیلوفرآقاجانی – وحیده وحیدالسادات – اسماء حسن زاده – زهرا عربیان –

هانیه توپ باز

نام دبیر مربوطه :

سرکار خانم ابوالحسن زاده

شماره کلاس :

204


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 7 آبان 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

6f/2 (34821)

6f/2 (34821)

استراتژي تقويت مركز داده ها و سرور

دفاتر متصل به اينترنت

دفتر 2 متصل به اينترنت

يك سايت Ico-2 ، از همان معماري سايت Ico-2RP برخوردار است نيز اينكه كاربر از طريق تيم استراتژي كاربر ميكروسافت IT اداره مي شود. توجه به توسعه يك سايت Ico-2 نياز به يك صرفه جويي اقتصادي بيست و پنج درصدي يابيشتر بر يك مدار اجاره اي دارد. يك سايت Ico-2 با هزينه بيشتري نسبت به سايت Ico-1 همراه است چون آن نياز به تجهيزات تخصصي دارد. مدار براي سايت به شكل مركزي كنترل مي شود. بدليل كنترل دستگاهها، افت هاي قابل مشاهده تري وجود دارند. آمادگي و گسترش اوليه، سايت هاي بازار يابي و فروش هاي با 20 تا 50 كارمند را هدف قرار داده بود چون در طي دوره هاي تنزل اتصال، تأثير پذيري كمتري بر مشتري وجود داشت. سايت هاي انتخاي اجازه به توسعه مهندسي و عمليات بيشتر مي دادند. براي مثال، يك سايت Ico-2 ملزم مي باسزد كه سرورها به مركز داده ها، جايي كه MPL مي توان ملاقات شود، انتقال يابند، موردي كه براي Ico-1 قابل اجرا نيست.

اجراهاي I co

مكالمات اوليه دفتر Ico نسبتا سريع بودند، هزينه هاي تكراري قابل توجهي را جبران مي كردند،‌و شكل مستقيمي داشتند. پيكر بندي Ico بر سايتهاي طراحي شده جديد، بكار برده مي شد بشرط آنكه بتواند حداقل 25000 دلار از هزينه مدار اجاره اي كاهش دهد. براي سايت هاي موجودي كه به Ico تبديل مي شوند، قراردادهاي كاربر، يك فاكتور مشكل آفرين محسوب مي شد. براي مثال، در صورتي كه آنها قرار داد مدار اجاره اي موجود خود را در عرض 2 سال كنسل مي كردند، يك سايت در معرض يك جريمه 100% قرار مي گرفت. اين منجر به بررسي دقيقتر دوره ها و شرايط قراردادهاي كاربر موجود گشت. در تصميم گيري براي تبديل به يك سايت Ico، امكان پس اندازهايي بيشتر از جريمه هاي موجود، نيز مورد بررسي قرار گرفت.

استراتژي تقويت مركز داده ها و سرور

تقويت هاي سرور و مركز داده ها

تعداد 24 مركز داده هاي منطقه اي به 11 عدد كاهش يافتند. تلاش انجام شده تمركز بر مراكز داده هايي داشت كه ميكروسافت ديگر نيازي به آنها نداشت. تلاشهاي براي تقويت مركز داده ها تعداد مراكز داده هاي جهاني را كاهش داد و كاربردهاي بر سرورها را ادغام ساخت. الگوي خاص براي سرورها اين بود كه سرورها به مراكز داده ها منتقل مي شوند و سپس سرورها در مراكز داده ها، تقويت مي شوند. براي مثال، كاربردهاي بر دو سرور كوچكتر در سايت هاي مختلف، بر يك سرور كنترل شده، در يك مركز داده ها، تركب مي شوند. مراكز داده هاي بزرگ، مسئول محدوده كامل از خدمات مي باشند، درحاليكه بعضي مراكز داده ها مثل «نيمكره جنوبي» تنها مسئول خدمات در ارتباط با تأخير مي باشند. مراكز داده هاي بزرگ براي ديگر عملكردهايي همچون پشتيباني منطقه اي و نيازهاي رفع اشتباه، طراحي شده اند. براي مثال، Silicon Valley يك مركز داده هاي پشتيبان براي Rdmond است.

پروسه تقويت، شامل آناليز و ارزيابي محيط IT قبل از حركت واقعي سرورها مي گشت. حركت دادن يك سايت، ملزم به اين مي سازد كه تسهيلات دريافت كننده، هماهنگ با استانداردهاي جاري، توسعه داده شوند و پيشرفت كنند و اينكار به هزينه زيادي نياز دارد. در بسياري از موارد، سايت پيشنهاد شده مي بايست در تجهيز كردن دستگاههاي با ساير بزرگتر و ذخيره حافظه بيشتر، مجددا طراحي شوند.

در طي روند تقويت، ميكروسافت آموخت كه در تقويت مراكز داده ها، اجتناب از هزينه اضافي امري ضروري است كه در مورد حركت دادن سرورها نيز صدق مي كند. در اكثر موارد، هزينه نگهداري يك سروري در محل فعلي خود، پر هزينه تر بود و قابليت دسترسي كمتري نسبت به جاي دادن آن در يك مركز داده هاي كنترل شده، فراهم مي ساخت. با اين وجود، در بعضي موارد، صرفه جويي هاي اقتصادي معنا داري حاصل نمي شد تا زمانيكه يك رويداد متعاقب رخ مي داد. براي مثال، هنگامي كه مركز داده هاي «مادريد» به «دوبلين» جابجا شد، صرفه جويي هاي واقعي در هزينه در ارتباط با اين انتقال تحقق نيافت تا زمانيكه دفتر تجارت مادريد منتقل شد. در آن زمان، آنها آزاد در صرف وجودي بودند كه براي برپا سازي مجدد تسهيلات مركز داده ها در يك ساختمان جديد، اختصاص داده شده بود. اين يك تقويت معنا دار است چون به لحاظ تاريخي، دفاتر فيلد ميكروسافت هر پنج سال يكبار انتقال مي يابند. دفتر «مونيخ» از طريق انتقال مركز داده ها به دوبلين، قادر به جبران هزينه براي فضاي دفتر شد. آن دفتر تصميم گرفت فضايي را كه قبلا به تسهيلات مركز داده ها اختصاص داده شده بود به يك منطقه ملاقات بزرگ تبديل كند و به اين ترتيب در هزينه نگهداري سايت هاي غير متصل ملاقاتهاي گروهي بزرگ، صرفه جويي كند.

ميكروسافت، يك روش تكراري را براي تقويت ها انتخاب كرد. آن با انعطاف پذيري، آزمودن مفاهيم، و ارزيابي مجدد مولفه هايي مثل تعريفات سايت و MPLS، اجازه داد تا گروه تقويت كننده. خود را چنان نشان دهد كه قادر به پيمودن راهي بلند و در هم شكستن مقاومت و رفع موانع فرهنگي در برابر تغيير، مي باشد.

استراتژي تقويت سرور زير بنايي

ميكروسافت، محدوده گسترده اي از سرورهاي ساختار زير بنايي از جمله «كنترل كننده هاي قلمرو» «سرويس نام اينترنت ويندوز (WWINS)» «پروتكل تركيب بندي ميزبان ديناميك (DHCP)» «سيستم نام قملرو (DMS)، سرويس كاربر شماره گيري معتبر از راه دور (CRADZUI) ، VPN «شتاب و امنيت اينترنت (ISA)» «سروراي پروكسي» «اتصال»،‌ «اجراي ميكروسافت ZT» «پيغام گيري» «حمايت از خدمات» و سيستم ذخيره وب (WSS) مي باشد. اين بحث در مورد يك نمونه نماينده از اين سروراي ساختار زير بنايي مي باشد.

راهنماهاي بكار برده شده براي تقويت سرور زير بنايي، قابليت دسترسي به شبكه يا اعتبار به عرض باند و تأخيرهاي شبكه بودند. ميكروسافت استاندارد سرور خود را تغيير داد تا مهارتهاي كنترل از راه دور را نيز در بر گيرد چون آن، توانايي دستيابي به محدوده گسترده اي از اصلاحات مديريت و كنترل از راه دور محل ها را فراهم مي ساخت. علاوه بر اين، ميكروسافت، اتصالات مدرن گسترده جهاني را براي استفاده از پرسنل كمتر بعد از تقويت، بكار گرفت و بروز ساخت. طرح اجرا، ابتدا هدف در تقويت سرورهاي بحراني با كار كمتر داشت و لبه تمركز بر سرورها و سرويسهاي پيچيده تر كرد.

استراتژي تقويت سرور زير بنايي در اصل يك روش دو مرحله اي بود. مرحله اول يك تقويت سازگاري معكوس بود. از آنجايي كه سرورها با قابليت سازگاري معكوس نسبت به سرورهاي بكار گرفته شده قبلي، ساخته مي شوند. آنها به محل هاي جديد حركت داده مي شوند و تقويت مي شوند. مرحله دوم حذف با كسرهاي فيزيكي و تقويت كاربردها از سرورهاي كوچكتر جداگانه به سرورهاي بزرگتر بود. روند تقويت اجازه داد كه سرورها به شكل موثرتري مورد استفاده قرار گيرند. چندين كاربرد سرور كوچكتر مي توانست به يك سرور ادغام شوند. در اين مدل، مشتريان مالك سرورهاي فيزيكي نبودند، آنها تنها مالكيت برداده ها داشتند.

تقويت اجازه به هماهنگ سازي با تكنولوژي هاي آينده همچون «سرور مجازي» «ذخيره سازي» و «كاربردهاي ذخيره سازي» مي دهد. تقويت قلمروها اجازه مي دهد كه سازماني بار كاري بيشتري را بر سرورهاي كمتري، اداره و كنترل كنند. «سرور ويندوز 2003» و «دايركتوري فعال» كه براي بيش از 100 ميليون مورد تست شده اند، از قلمروهاي بزرگتر با مشخصه هاي جديدتر براي كنترل دايركتوري بزرگتري با انعطاف پذيري بيشتر، حمايت مي كنند. تقويت قلمروها با سرور ويندوز 2003، به اعمال سياست هاي امنيتي سازگار براي دسترسي، كاربرد و مديريت و كمك مي كند و باعث پيشرفت در كنترل سرورها و شناسايي اوليه جملات مي گردد.

مزيت ديگر آن، امكان انجام تلاشهاي هدف يابي مجدد مي باشد. هنگامي كه تقويت رخ مي دهد، آن سرورهاي قابل استفاده را كه هنوز چندين سال عمر دارند، آزاد مي سازد. اينها به ديگر گروههاي خارجه از ميكروسافت IT، پيشنهاد مي شوند. در آوريل سال 2004، 45 سرور آزاد شدند و 31 مورد آنها به گروههاي ديگر ارائه شدند.

استراتژي تقويت سرور

تقويت كنترل كننده قلمرو

در محيط ميكروسافت IT، كاربردهاي وابسته به دايركتوري فعال مثل Excang و قابليت دسترسي شبكه و اعتبار، فاكتورهاي محرك براي جايگزيني كنترل كننده قلمرو ميباشند.

در محيط ميكروسافت IT، فعاليت تقويت وابسته به حركت ابتدايي Excange قبل از جدا شدن يا تقويت كنترل كننده هاي قلمرو، بود. تقويت به بروز سازي هاي در عرض باند شبكه موجود نيز بستگي داشت. كنترل كننده هاي قملرو معمولا با سرورهاي Exchange جفت مي شوند. و كنترل كننده هاي اضافي قلمرو براي ارائه عملكردهاي رسيدگي و اجازه براي كاربرد، جايگزين مي شوند. عملكردهاي رسيدگي، اجازه و تقاضاي كاربرد، فاكتورهاي اوليه براي جايگزيني كنترلگر قلمرو مي باشند. در ژانويه 2004، يك كاهش 33 درصدي در همه كنترلگرهاي قلمرو در سازمان وجود داشت.

معيارهاي شبكه يا سطوح اجرا براي تعيين جايگزيني كنترل كننده قلمرو، بحراني مي باشند چون آنها معمولي براي اهداف رسيدگي و اجازه، بكار برده مي شوند. با اين وجود كاربران به آنها دسترسي ندارند و خدمات مستقيمي را نيز براي كاربران ارائه نمي دهند. كنترلگرهاي قلمرو از روش MPL استفاده نمي كنند چون سطوح اجرا به آنها تعلق ندارند، از آنجائيكه MPLS، معيارهايي از ارتباط در عملكردهاي تجاري ميكروسافت مي باشند، آنها معيارهاي مربوطه براي جايگزيني كنترلگر قلمرو را ارائه نمي دهند.

افزايش و توسعه هاي اجرا در سكوهاي 64 بيت سرور ويندوز 2003، اجازه به كاهش كنترل كننده هاي قلمروي جفت شده در سايت اصلي به حدود 50% دارد. هشت كنترلگر قلمرو به Exchange و ويندوز 2000 اختصاص داشت. اكنون 4 كنترلگر قلمروي ويندوز سرور 2003 با سرورهاي Exchange وجود دارد. دو تا از كنترلگرهاي قلمرو، سرورهاي 64 بيت مي باشد و تقريبا 70% از بار سرور Exchange را پردازش ميكنند.

ميكرو سافت IT جايگزين كنترلگر قلمرو را دوبار در سال بررسي مي كند چون اينكار داده هاي كافي براي پيش بيني روندها فراهم مي سازد. براي مثال اگر آمار 6 ماه براي يك سرور تقويت را نشان دهد، سرور براي 6 ماه ديگر مشاهده مي شود، اگر روندي واقع شود، اين مي تواند حركت سرور را توجيه سازد.

استراتژي تقويت سرور

DNS, DHCP, WINS

تقويت DNS, DHCP, WINS به برنامه ريزي و ارتباط دقيق كاربر نياز دارد. در منطقه سازمانهاي مشاركتي، شبكه هاي ثانويه براي تجهيز حركتها و شفاف ساختن حركت ها براي كاربران، بكار برده شدند.

سرويس WINS ، تفكيك پذيري نام NetBIOS، نقشه برداري از نامهاي منابع در آدرسهاي IP را فراهم مي سازد. از آنجايي كه ميكروسافت، يك محيط منحصر بفرد مي باشد كه كارمندان ميكروسافت را تشويق به تقاضاي آدرس هايي IP براي وب سايت همه آزمايشگاهها با موقعيتهاي تستي مي سازد، گروه تقويت سازي در محدود كردن اين امتياز، دقت داشت. مراكز و آزمايشگاههاي داده هاي ميكروسافت، تعداد زيادي از سرورهايي دادند كه به شكل آماري پيكر بندي شده اند. اين يك مشكل را نشان ميداد چون همه سرورهاي تركيب بندي شده به شكل آماري مي بايست با آدرسهاي IP سرور WINS صحيح بروز در آيند. همچنين تصاوير سرور بكار برد. شده توسط آزمايشگاهي مي بايست با آدرسهاي IP سرور WINS صحيح بروز ر آيند. استراتژي WINS ملزم به برنامه ريزي گستره قبلي مي ساخت. قبل از انجام هر گونه تغييري با فراوان كاربر تماس گرفته مي شد و در مورد تغيير به آنها اطلاع داده مي شد. يك اعلان ارائه شده در اين رابطه آدرسهاي IP جديد سرورهاي DNS , WINS كاربران را به آنها مي داد. مسئله بعدي در رابطه با آزمايشگاههايي بود كه از نرم افزار تكنولوژي تصوير برداري سرور استفاده مي كردند. تصوير بكار برده شده، آدرسهاي IP كد گذاري سخت داشت. براي تغيير مي بايست تصاوير جديدي ساخته مي شدند. اجراي پيشرفته سرور ويندوز 2002 به ميكروسافت اجازه مي داد 6 سرور WINS را با يك بخارگير جايگزين سازد. بخارگير بر همان شبكه مانند سرورهاي WINS قرار داده مي شد. هنگامي كه سرورها از كار مي افتادند، آنها به بخارگير اضافه ميشدند. اينكار اجازه ميداد كه يك بخارگيري WINS جديد با آدرسهاي IP چندين سروري WINS از كار افتاده، تركيب بندي شود. سرورهاي WIN قديمي مي توانستند كنار گذاشته شوند، البته وجود مشتريان باز هم مي توانستند به آدرسهاي IP قديم مراجعه DHCP شبكه را قادر مي سازد تا هنگامي كه ميزبان به شبكه متصل است، يك آدرس IP موقتي را به ميزبان اختصاص دهد. مشتريان به تركيب بندي كه سرور DHCP آنها را مشخص سازد، نخواهند داشت. تنها آدرسهاي كمك كننده IP بر روترهاي شبكه نياز به بروز سازي در حلي پروسه تقويت داشتند. سرويسهاي DCHP از دفاتر منطقه اي به يكي از كنترلگرهاي قلمرو در يك مركز داده هاي منطقه اي منتقل مي شدند. با پيشرفت هاي عملكرد سرور ويندوز 2003، ميكروسافت IT قادر به تقويت سرويس DHCP به كنترلگرهاي قلمروي منطقه اي بدون ديدن هيچگونه اثري بر اجرا، گشت. به دليل ماهيست پوياي سرويس DMCP تقويت آن باعث هيچ انحرافي نگشت. با طراحي و اجراي مناسب، اينكه سرور يا سرويس كجا قرار گيرد، اهميتي نداشت. هر كجا كه مشتريان به شبكه وصل مي شدند، آدرس هاي IP و ديگر اطلاعات پيكر بندي مناسب بدست مي آمد. طرحهاي تقويت با مديران دفتر شعبه بررسي مي شدند. برنامه ريزي دقيق قبلي و اعلان به كاربر، همه آنچيزي بود كه براي تقويت موفق، لازم بود. از آنجايي DHCP شكل پويايي دارد و توسط يك سرور محلي كنترل مي شود، آن بيشتر براي حركت مستقر مي شود تا براي سرويس WINS آدرسهاي WINS مي بايست بر همه مشتريان تركيب بندي شده به شكل آماري، بروز در آيند، از اينرو، حركت دادن آنها شامل يك نوع حركت منطقه اي تر مي گردد.

DNS از قبل بهينه سازي شده است. آن همان مشكلات آدرس IP استاتيك مانند WINS را دارد.

اكنون در منطقه سازمانهاي مشاركتي، سرورهاي WINS, DHCP و DNS اكترهاي IP در شبكه هاي ثانويه، استفاده مي كنند. به اين دليل، ميكروسافت نبايد نيازي به تعيين مجدد محل آدرسهاي IP براي سرورهاي DNS , DHCP, WINS مشاركتي خود در آينده، داشته باشد. در صورت تعيين محل مجدد سرور، شبكه ثانويه مي تواند با سرورها حركت كند، به اين ترتيب، مشتريان تركيب بندي شده به شكل آماري را از اجبار در بروز سازي سرورهاي نام با كد گذاري سخت، باز دارد. آدرسهاي كمك كنننده IP روتر نيز نيازي به بروز سازي ندارد. شبكه هاي ثانويه در مناطق غير سازماني بكار برده نمي شوند. در اين مناطق مبناي مشتري كوچكتر است و ساختار زير بناي حركت زيادي ندارد. هزينه هاي اجرا و مديريت يك شبكه ثانويه، كاربرد آن در اين مناطق را توجيه نمي سازد.

استراتژي سرور پروكسي و ISA

سرورهاي ISA و سرورهاي پروكسي در آغاز اجراي ICO جدا شوند. معيارهايي كه ميكروسافت بكاربرد، چگونگي سنگين بودن كاربرد و چگونگي قوي بودن اتصالات، بودند. براي مثال، آمستردام به دوبلين حركت داده شد چون اتصال بستر و ارزانتر بود. ميكروسافت IT براي تعيين متريك هاي كاربرد بحراني مثل تعداد تقاضاهاي بر سرور ISA از متريك ها استفاده كرد. استراتژي سرور ISA شامل حذف يك سرور هدف از شبكه بدون جدا كردن آن از محل خود و پسر مشاهده اثر موجي در آرايه براي 30 روز مي شد. تصميم نهايي براي جداسازي يا حفظ سرور بعد از اين دوره مشاهده انجام مي شود. اگر اثر كاربر بيش از حد بزرگ باشد، سرور به سرويس بسادگي برگردانده مي شود. عرض باند كافي بعد از جداسازي لازم است. كيفيت عرض باند از طريق متريك هاي تعيين مي شود كه در طي دوره كنترل بكار برده شده اند. اثر كاربر يك ملاحظه با اولويت بالا براي جداسازي هاي سرور ISA مي باشد. اگر عرض باند براي عملكردهاي تجاري انجام شده در دفاتر كافي نباشد، بعضي از سرورها نگهداري و حفظ مي شوند. قانون كلي براي انتخاب در مورد تقويت اين بود كه اگر هيچ اثر مشتري وجود نداشت و يا اثرمحدودي وجود داشت، سرورها را جداسازيد. اگ اثر مشتري اساسي وجود داشت، سرور بايد باقي مي ماند.

ديگر هدف براي تقويت، تركيب سرويس ها از سرورهاي كوچكتر به سرورهاي بزرگتر بود. سرويسهاي پروكسي و سرويسهاي ديوارآتش، براي حركت بر سرورهاي جداگانه بكار برده شدند،‌با اين وجود چون سرويسهاي ديواره آتش اثر زيادي به كاربرد كلي سرور نداشتند، آن با سرويس پروكسي تركيب شد. سرويس هاي ديوار آتش نسبت به سرويسهاي پروكسي، واكنش بيشتري نشان مي دهند. مسئله اسلي در رابطه با اين سرويس ها تنظيم كنترل بود.

مديريت مركزي سرور

يك تيم داخلي 22 نفري پشتيباني انتشار از راه دور براي 10000 سرور در سطح جهاني را فراهم مي سازد. اين نشان دهنده 450 سرور براي هر شخص مي باشد. تيم، عملكردهاي مديريت انتشار را براي همه سرويسهاي توليد ميكروسافت IT و سرويسهاي زير ساختي مربوط، انجام مي دهد. اين امكان پيشرف مهارتهاي كارمندان را فراهم مي سازد. آموزش كارمند درمناطق جديد و آموزش ضمني قادر به پشتيباني متمركز از راه دور ساخت كه براي تقويت، لازم بود. پرسنل حفاظت از شبكه هاي منطقه ذخيره سازي اجرا شده (SANS) نياز به دانشي در سطح بالا داشتند. تيم داخلي SAN را مي شناختند و آنها باعث مي شدند كه از افت مهارتهاي كليدي و دانش محيط IT جلوگيري بعمل آيد. آنها بهترين عملكردها را براي كل سيستم اجرا مي كردند. تيم داخل يك پيشرفت 25 درصد در سرويس SLA حاصل كرد. اين تيم قادر به ايجاد سطح توازن در ابزار محرك و كنترل پيشرف ها گشت كه منجر به يك كاهش در جبهه هاي كلي انتشار شد. اجراي يك پروسه سيكل عمر مديريت انتشار (IMLC) نيز در پيشرفت SLA از طريق فراهم كردن اسبابي مثل آناليز عمق و عرض شركت داشت. با ابزار بهتر، IMLC اجازه مي دهد زمان به تفكيك پذيري هاي انتشار، متمركز گردد. آموزش در مناطق جديد و آموزش ضمني در تيم يك محرك مهم در پيشرفت SLA بشمار مي رفت. مسيرهاي كسب تاييديه همراه با اهداف حرفه اي ، براي كارمندان تيم داخلي شكل گرفتند. اكنون همه اعضاء تيم گواهينامه هاي مهندسي سيتم معتبر داشتند. مرحله بعدي در كسب گواهي جديد «انجمشن شبكه تاييد شده (CCNA) Cisco» مي باشد.

بدليل مدل متمركز، پيشنهادهاي سرويس استاندارد و سازگار براي همه سرورهاي توليد، ارائه شدند. حمايت از كنترل شخص ثالث بصورت يكشكل و منحصر بفردي جايگزين «مدير عمليات ميكروسافت (mom) 2000 شده است. بروز سازي هاي سيستم عامل به شكل سازگاري در همه سرورها، نصب مي شوند و پيكر بندي IPAK استاندارد بصورت يك شكل و منحصر بفردي براي سرورها بكار برده مي شود. IPAK يك تركيب بندي سرور استاندارد است كه شامل بروز سازي هاي سرويس لازم براي كاربردها و سيستمهاي عمل كننده باضافه ديگر سرويس هاي شخص ثالث و ميكروسافت ياابزاري كه براي اداره سرورها در سازمان لازم مي باشند، مي گردد. سرور مديريت سيستم هاي 2003 به شكل سازگاري براي بروز سازي هاي نرم افزار بكار برده مي شود.

قبل از اينكه تيم را تغيير همگاني از راه دور «شكل متمركز پيدا كند، وظايف استقرار نرم افزار سرور در بين بيش از 70 فروشنده، توزيع مي گشت. در آغاز سال 2002، بروز سازي هاي سيستم عامل و نصب هاي فشرده سرويس توسط سه فروشنده اختصاصي انجام شدند. ميكرو سافت IT تخمين مي زند كه با متمركز كردن كار در اين حالت، به اندازه كار يك كارمند تمام وقت، صرفه جويي در كار ايجاد مي كند.

در آغاز سال 2003، كار تغيير از راه دور، انجام شده بر سرورهاي عضو و نيز سرويسهاي زير ساختي مثل تفكيك پذيري نام براي يك تيم متشكل از 20 عضو، شكل متمركز پيدا كرد. تقاضاهاي تغيير توسط مالكين سرويس عملي ارائه مي شوند و كار توسط تيم مديريت تغيير متمركز از راه دور برنامه ريزي و انجام مي گردد.

استراتژي راهكارها و عملكردهاي عملياتي جديد

با استفاده از مدل MOF ، يك سري از تلاش ها با هدف در استاندارد كردن و اجرا كردن كارهاي عملياتي جديد، انجام شدند.

مديريت انتشار: عملكردهاي مديريت انتشار، كنترل از طريق استفاده از mom2000 و Smart in charge و SLA استاندارد، پروسه هاي گسترش و انتقال بليت را توسعه داد.

مديريت بر مشكل: عملكردهاي مديريت بر مشكل ، مسائل سرويس بازگشت كننده را حل كرد و آناليز علت ريشه اي را دنبال كرد. متريك هاي براي شناسايي مشكلات كليدي محيطي، بكار برده شده توسط تيم كار آزموده گسترش، را شناسايي كرد و يك پروسه استاندارد براي شناسايي و حل بليطهاي مسئله، بكار برده شد.

مديريت بر پيكر بندي: عملكردهاي مديريت بر پيكربند، استانداردهايي را تعريف كردند كه از طريق آنها، دستگاهها ورديابي مي شدند، تركيب بندي مي شدند و در محيط توليد پذيرفته مي شدند.

SMS 2003 براي توسعه يك پايگاه داده هاي پيشرفته مديريت بر تركيب بندي، هماهنگ سازي شد، آيتم هاي پيكر بندي كليدي براي سازگاري كارشناسايي شدند و يك پروسه پذيرش دستگاه براي اجراي دستگاههاي جديد شبكه، توسعه داده شد.

مديريت بر تغيير: پروسه مديريت بر تغيير را ايجاد كرد كه در آن تغييرات بررسي و مرور مي شدند. و در يك محيط سازماني اجرا مي شدند. يك جلسه كنفرانس روزانه براي مرور همه تغييرات و هماهنگ سازي همه تيم هاي عملياتي انجام مي شد و يك هيئت مشاوره تغييرات را بر يك مبناي زماني هر دو هفته يكبار بررسي و تأييد مي كرد و يك مقام مربوط براي تغييرات اضطراري كه مي بايست در مدت زمان 24 ساعت شكل مي گرفت، وجود داشت.

آينده

ميكروسافت به تقويت سرورها و مراكز داده ها بر اساس پروسه مستمر اصلاح و تعيين معيارهاي جايگزيني مثلا عرض باند و تأخير و مشخصه هاي تكنولوژي توليد مثل معماري MAD 64 بيت و سرور مجازي، ادامه مي دهد. علاوه بر اين، هدف ميكروسافت آن است كه همه سرورهاي كاربرد به مراكز داده هاي باقيمانده حركت داده شوند يا تقويت شوند.

برنامه مهم تقويت بعدي، هدف در سرورهاي كاربرد دارد. برنامه تقويت سرور كاربرد، تعداد سرورهاي فيزيكي لازم براي حمايت از كاربردهاي (BUIT) Business Unitit را كاهش خواهد داد. اين بزرگترين كار تقويت است كه تاكنون انجام شده چون سرورهاي كاربرد واحد تجاري، 75% از همه سرويسهاي در ميكروسافت IT را شكل مي دهند. هدف اوليه برنامه ايجاد امكان رشد هموار سرور در ميكروسافت IT مي باشد. تقويت سرور كاربرد،‌دامنه وسيعتري را نسبت به تلاشهاي در جهت تقويت سرور زير ساختاري در بر مي گيرد. اين بدان دليل است كه سرورهاي كاربرد از مالكيت مركزي برخوردار نيستند. همچنين نيازهاي براي كاربرد با گسترده تر و متفاوت از نيازهاي براي سرورهاي زير ساختي ميباشند. برنامه تمركز بر رديابي و قابليت مشاهده خواهد داشت. آن اينكار را با عملكردهايي مثل ارائه يك برنامه بررسي منظم با رهبران گروه BUIT انجام مي دهد. همچنين، برنامه با در نظر گرفتن مدل BOIT غير متمركز، بهترين عملكردهاي سهيم شده و مشترك را شكل خواهد داد و به عنوان يك نقطه مركزي براي جمع آوري و كمك در انجام بهترين عملكردهاي مشترك عمل مي كند. اين بهترين عملكردها، تمركز بر ايجاد حداكثر كارايي و بهره وري از طريق استفاده از ابزار موجود، پيكر بندي ها و تكنولوژي ها، خواهد داشت. بالاخره اينكه برنامه باز خوردي براي گروههاي توليد ميكروسافت ارائه خواهد داد كه اطمينان مي دهد حمايت از اين الگو براي پشتيباني از اهداف تقويت سرور وجود دارد. برنامه تمكز بر تكنولوژي هايي مثل محاسبه 64 بيت، سرور مجازي، ابتكار سيستم هاي پويا و مدير منبع سيستم ويندوز خواهد داشت.

نتيجه

تقويت هاي مركز داده ها و سرور ، موفقيت گسترده اي در ميكروسافت داشته است. بهره وري هاي از مقياس توليد شده، حاصل از پروژه هاي تقويت، باعث صرفه جويي هاي معنا دار، يك كاهش 37 درصدي در كل 9/20 ميليون دلار گشت. در حاليكه كنترل هزينه هاي IT، امر مهمي مي باشد. ناديده نگرفتن ديگر مزاياي حاصله نيز اهميت زيادي دارد. ابتكار تقويت درميكروسافت به عنوان فرصتي براي همطراز ساختن زير ساخت IT با استراتژي سازمان، ارائه ارزش از طريق حمايت و توسعه پروسه هاي تجاري ميكروسافت و تأمين تقاضاي آينده و نيز نيازهاي خوري، مورد استفاده قرار گرفت.

براي اطلاعات بيشتر

اطلاعات اضافي در مورد گسترش ميكروسافت IT و بهترين عملكرد در http//www.microsoft.com موجود مي باشد.

Technet

منابع بررسي موردي

در مورد Microsoft IT Showcase

Microsoft IT Showcase يك مجموعه از كاربردهاي تجاري اصلي، استراتژي هاي گسترش، تجربيات اوليه سازش دهنده، بهترين عملكردها و اقدامات برجسته، روايت شده از سوي سازمان ميكروسافت IT مي باشد.

بررسي هاي مورد از مشخصات IT Showcase مقالات در اين زمينه و انتشارات چند رسانه اي كه كاربردهاي تجاري داخلي، تجربيات گسترش محصول و ديگر اقدامات كليدي IT اجرا شده در محيط ميكروسافت را شرح مي دهند.

تجربه Microsoft IT

سازش دهنده اوليه Microsotf IT اغلب اولين سازمان براي اجراي محصولات جديد ميكروسافت در يك محيط توليد مي باشد كه كاربردهاي خط تجاري را بر اساس تكنولوژي هاي ميكروسافت توسعه مي دهد. دانستن اينكه ما در اين راه با چه مشكلاتي مواجه خواهيم شد و چگونه مي توانيم آنها را بر طرف سازيم به شما كمك خواهد كرد تا در طراحي و اجراي پروژه هايمشابه موفق عمل كنيد.

گسترش هاي در مقياس بزرگ: Microsoft IT به گسترش هاي در سطح جهاني، هم در مورد محصولات ميكروسافت و هم در رابطه با فروشندگان ديگر، مي انديشد. مشكلاتي كه ما با آنها درگيري شويم و درسهايي كه در طول راه مي آموزيم، به شما در رسيدن به اهداف بزرگتر خود، كمك مي كند.

شركت ميكروسافت 2004 همه حقوق محفوظ مي باشند.

اين مقاله تنها هدف اطلاع رساني دارد. ميكروسافت هيچگونه تضميني چه صراحتا و چه ضمني را در بر ندارد. ميكروسافت، دايركتوري فعال، دفتر، ويندوز و سرور ويندوز يا نشان هاي تجاي به ثبت رسيده و يا نشان هاي تجاري شركت ميكروسافت در ايالات متحده و يا ديگر كشورها مي باشند. اسامي شركتها و توليدات واقعي ذكر شده در اينجا، مي توانند علائم تجاري مالكين مربوطه آنها باشند.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 28 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

دانلود ریسرچ ایرانداک-پایان نامه (66)

ب. اشتباهات موثر در جریان ثبت ملک، که در مورد اخیر بطور کلی جریان ثبت باطل و تجدید می شود، مثل اشتباه در هویت متقاضی ثبت یا اشتباه در موقعیت استقرار ملک مورد درخواست ثبت یا اشتباه در نوع ملک (دکان، باغ، خانه و ...) یا اشتباه در شماره اصلی ملک و یا اشتباه در […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 9 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه-پایان نامه (67)

تقدیم به : پدر و مادر بزرگوارم که همیشه مشوق من بوده اند و آنچه دارم از آنهاست و همسر عزیز و فداکار و دلسوزم که موفقیت اینجانب بدون صبوری او ممکن نبود. 1409706210300014097036576000فهرست مطالب عنوان صفحه TOC o "1-3" h z u چکیده PAGEREF _Toc375659852 h 1فصل اول کلیات PAGEREF _Toc375659854 h 2مقدمه PAGEREF […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 9 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پژوهش علمی دانشگاه-پایان نامه (68)

با توجه به اینکه فن‌آوری‌های زیستی، زمینه‌های وسیعی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند لذا پیشرفت هرکدام از آن‌ها می‌تواند به پیشرفت دیگری منجر شود؛ یکی از مهم‌ترین این پیشرفت‌ها شبیه‌سازی انسان است که خلأ حقوقی در این زمینه نه‌تنها موجب دلسردی و کاهش فعالیت دانشمندان می‌گردد بلکه امکان سوءاستفاده از این پیشرفت علمی را […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 9 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

(سایت دانلود تحقیق علمی )-پایان نامه (69)

قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل ملکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود . ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند . بنابراین قرارداد اعم از عقد است البته عدۀ زیادی از حقوقدانان […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 9 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه-پایان نامه (7)

2-1-2) خريد آنی18 2-1-2-1) ماهیت خرید آنی21 2-1-2-2) انواع خرید آنی21 2-1-2-3) عوامل مؤثر بر خرید آنی22 2-1-2-3-1) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی23 2-1-2-3-2) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی27 2-1-2-3-3) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی28 2-1-3) انگيزه لذتجوئی30 2-1-3-1) انواع انگيزه لذتجوئی33 2-1-4) آنیگرایی34 2-1-4) تجارت الکترونیک36 2-1-6) فروشگاه اینترنتی37 2-1-6-1) محیط فروشگاه […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 9 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه-پایان نامه (70)

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه ................................................................................................................. 59 گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ............................................................................................................................ 61 مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد ........................................................................................................................... 65 گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ................................................................................................................... 66 گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ................................................................................................................. 66 گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ............................................................................................. […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 9 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پژوهش علمی دانشگاه-پایان نامه (71)

مبحث اول-عنصر مادي جرم ترك فعل و ديدگاه‏ها يكي از قواعد مسلّم حقوق جزا اين است كه نمي‏توان كسي را به صرف قصد ارتكاب جرم، مجازات كرد. بايد اين نيت مجرمانه در قالب ركن مادي جرم، تحقق عيني پيدا كند. مسلما افعال مثبت نظير كشتن با چاقو و گلوله، ايراد ضرب و جرح، پرتاب كردن […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 9 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

(سایت مرجع پژوهش علمی )-پایان نامه (72)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی عنوان بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل استاد :دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی نگارش زهرا سلطان تویه بهار 1394 چکیده جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته […]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 9 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  |